Nie masz konta w serwisie LOTTO On-line?

Wyniki-lotto.net
LOTTO

Sprawdź wyniki:

Zarejestrowanych użytkowników: 26770

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania i działania strony internetowej wyniki-lotto.net funkcjonującej pod domeną http://wyniki-lotto.net www.wyniki-lotto.net jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.
1. Właścicielem strony jest firma Invest Group Piotr Sochan, Ciołka 12/428 , 01-402 Warszawa, NIP 9211810551
2. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
3. Zarządca strony internetowej www.wyniki-lotto.net zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
4. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej www.wyniki-lotto.net, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony. 5. Administrator strony www.wyniki-lotto.net zbiera adresy email użytkowników ale nie udostępnia ich osobom trzecim
6. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
7. Strona internetowa www.wyniki-lotto.net wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.wyniki-lotto.net nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie wyniki-lotto.net 
10. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.